Noord Zuid|Nieuws|In Beeld|Contact|Sitemap

meer ademruimte
GRUP omleidingsweg definitief vastgesteld

Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is een plan met stedenbouwkundige voorschriften waarmee de Vlaamse overheid in een bepaald gebied de bestemming en inrichting vastlegt. Op vrijdag 4 maart 2011 heeft de Vlaamse regering het GRUP voor de Noord Zuid omleidingsweg definitief vastgesteld. Deze vaststelling vormt een belangrijke stap naar de realisatie van de omleidingsweg.

Welke stappen gingen vooraf?

Op 5 februari 2010 werd het GRUP voor de Noord-Zuidverbinding voorlopig vastgesteld door de Vlaamse regering. Het plan werd daarna voorgelegd ter inzage in de betrokken gemeenten. Tijdens dit openbaar onderzoek dat 60 dagen duurde, kon iedereen adviezen en bezwaren indienen. Zowel Houthalen-Helchteren als de provincie Limburg leverden tijdens dit openbaar onderzoek een positief advies af. De adviezen en bezwaren werden onderzocht en in dit GRUP behandeld.

De definitieve vaststelling van het GRUP

In januari legde de Vlaamse regering het GRUP voor de omleidingsweg principieel vast. Na deze principiële vaststelling werd het plan voorgelegd aan de Raad van State voor advies. De Raad van State heeft een positief advies verleend. Op vrijdag 4 maart heeft de Vlaamse regering het uitvoeringsplan definitief vastgelegd.

 

2011-06-14 | Positief voortgangsrapport Noord Zuid
Donderdag 9 juni 2011 werd in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement de Limburgse Noord-Zuidverbinding besproken. De eindconclusie van het rapport is duidelijk positief.

Het Agentschap...
»